Månedsarkiv: marts 2008

Hvad skal der ske i Adsbøl?

Hvad skal der ske i Adsbøl?

Diskussion på generalforsamlingen 10.3.2008.

 Disse punkter blev bragt frem og diskuteret:   

 • Reparation af Fiskenæs stien
 • Fortov laves på Avnbølvej, så man kan gå tur.
 • Hvad sker der med Adsbøl, når afkørslen fra motorvejen kommer?
 • Der mangler flere stier, f.eks. i Birkevej/Bøgevejskvarteret.
 • Der bør laves fartbegrænsning på hovedvejen, så Adsbøl igen bliver en helhed.
 • Svinget ved kirkegården giver problemer om vinteren. Kan der gøres noget? Fartbegrænsning?
 • Kan der laves fartkontrol i Adsbøl, sættes kameraer op? Vi melder os gerne som forsøgsområde.
 • Der kunne laves en sti forbi Adsbøl præstegård over den gamle bro.
 • Folk kører for stærkt på Østerbakken/Smedebakken.
 • Affaldsordning for pensionister genoptages.
 • Hundeefterladenskaber, skal vi lave en kampagne?

 Og til Teknisk Afdeling i kommunen:

 • Flere bænke sættes op og de eksisterende vedligeholdes.
 • De eksisterende stier vedligeholdes.
 • Bedre gadebelysning på især Østerbakken/Smedebakken.
 • Oprensning af bækkene bør ske oftere.
 • Får vi stadig rent og pænt sand til stranden?
 • Vedligeholdelse af drænrør på stranden?

Hvis man skal beskrive, hvad der er godt ved Adsbøl:

Det ligger tæt ved vandet, har skole, gode busforbindelser. Unge mennesker vil gerne bo her. Her er sammenhold og et aktivt foreningsliv. Her er smuk natur og mange bække.

Konklusionen på diskussionen var, at de to vigtigste punkter fremover måtte være: 

1.     At få styr på trafikken.

2.     At få flere stier og få de, der er, sat i stand.

Bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

Referat fra generalforsamling i Adsbøl Borgerforening

Adsbøl Borgerforening.

30 personer var mødt op udover bestyrelsen.

1. Valg af dirigent.

Dorthe Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning. Se bilag. Beretningen blev godkendt med ros til bestyrelsen.

3. Regnskabet.

Kassereren fremlagde regnskabet. Se bilag. Leif Burmeister bemærkede til posten vedligeholdelse og rengøring, at den udgift påhviler kommunen. Jonna Josupeit spurgte til anvendelse af formuen. Nis Iversen foreslog bedre flagning til ringriderfesten og toiletvogn, Peter Christensen gjorde opmærksom på, at kommunen giver et beløb her. Dorthe Sørensen foreslog, at der blev brugt penge på legepladsen efter syndfloden. Bestyrelsen går videre med ideerne. Regnskabet blev godkendt. Læs resten