Månedsarkiv: februar 2009

Foreløbig skitse til udviklingsplan for Adsbøl


Udviklingsplan for Adsbøl, lavet 2009.

Planen kan indeholde følgende:

1 Visitkort. Hvad er Adsbøl nu?

Adsbøl er en landsby lige udenfor Gråsten, på vejen mellem Gråsten og Sønderborg. Landsbyen ligger meget idyllisk lige ved Nybøl Nor. I området er mange bække, og i gamle dage var karpedambrug udbredt. Der bor ca. 500 mennesker i området.

I Adsbøl fokuserer vi især på vores smukke natur, og vi har særligt øje for at udnytte de forskellige vandelementer, der omgiver os.

Adsbøl har egen kirke og kristen friskole.

Adsbøl er opstået omkring år 1100-1200 i forbindelse med den nu forsvundne herregård Holbæk ved Nybøl Nor. Adsbøl er ældre end Gråsten.

I Adsbøl er der adgang til “ægte bredbånd”, idet Sydenergi har lagt fiberoptik ned i området.

Adsbøl er gennemskåret af vejen mellem Gråsten og Sønderborg, som er livligt befærdet, især i morgen- og eftermiddagstimerne. Vejen skærer byen over i to dele. Læs resten

Generalforsamling d. 9. marts kl. 19.30

Adsbøl Borgerforening afholder
GENERALFORSAMLING mandag d. 9. marts 2009 kl. 19.30
i Klubhuset, Kobberholmvej 15.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være
formanden Mona Johannsen
i hænde
senest d. 26. februar 2009.

Efter generalforsamlingen diskuteres det foreløbige
udkast til udviklingsplan for Adsbøl.
(Udleveres samme aften samt kan læses på
hjemmesiden www.adsboel.net lige før mødet).

Mød op og vær med til at præge udviklingen.
Borgerforeningen er vært ved en forfriskning under generalforsamlingen og kaffe og kage.