Månedsarkiv: januar 2010

Hyggelig snapseaften i Adsbøl

Lørdag d.23. januar var der dejlig varmt i Adsbøls klubhus. Oldermand fra Als- og Sundeved Snapselaug Hans Andresen fortalte nemlig om kryddersnapse, hvornår man samler planter og bær ind, hvilke planter og bær der er bedst egnet til hvad, og hvordan man i det hele taget laver kryddersnaps. Bagefter fik forsamlingen lov at smage! Der var bred tilstrømning og mange overraskede kommentarer, når en smag var helt anderledes end man havde regnet med. Under den efterfølgende spisning svarede Hans Andresen også på spørgsmål og hele aftenen fik de tilstedeværende tips og ideer til nye kombinationer og muligheder. Det var en helt ny verden, der åbnede sig for nogle, og for andre var det en udvidelse af det kendte. Der var stor tilfredshed med aftenens forløb, som formand Mona Johannsen opsummerede i sin takketale til Hans Andresen.

snapsesmagning i Adsbøl klubhus

snapsesmagning i Adsbøl klubhus

Hans Andresens tips kan læses her, med venlig tilladelse fra forfatteren:

Planter til kryddersnaps/ ved Hans Andresen, http://www.ass-snapselaug.dk

Overordnet set skal man tænke på følgende: Læs resten

Kulturlandsby trods sne

På trods af kraftig snefygning, som på et tidspunkt gjorde vejen mellem Gråsten og Adsbøl vanskeligt farbar, var over 30 personer mødt op i Adsbøl klubhus onsdag aften for at høre, hvad en kulturlandsby er for en størrelse. Foredragsholder Jacob Oschlag fortalte, hvordan man oppe i Hørdum i Thy havde forvandlet landsbyen fra Danmarks kedeligste til et sted, hvor der hele tiden skete noget. Han lagde ikke skjul på, at det ikke havde været muligt, hvis ikke beboerne i landsbyen havde været med fra starten og støttet. Jacob kom langt omkring i sit foredrag og fortalte også om, hvor vigtig kultur er efter hans mening, og hvordan oplevelser kan blive til læring.
Han kom også med praktiske tips til den igangværende idéudvikling om et kulturbånd i første omgang i det gamle Adsbøl sogn, med et kulturkraftcenter i Den røde Lade på Gråsten Landbrugsskole.
At der så også var kaffe og æblekage samt vintersange understøttede klart foredragets tema, nemlig at kultur også kan skabes i landsbyer.

Jacob Oschlag fortæller om kulturlandsby

Jacob Oschlag fortæller om kulturlandsby