Månedsarkiv: marts 2010

Hvem vil være med i Adsbøl flaglaug?

På generalforsamlingen i Adsbøl Borgerforening d.8. marts blev spørgsmålet rejst, om der ikke i byen kunne dannes et flaglaug, da kommunen ikke vil betale, og det på nuværende tidspunkt var afhængig af en enkelt person, om flaget ved genforeningsstenen blev hejst på de officielle flagdage. Der var stor tilslutning til ideen, og de interesserede aftalte at mødes på lørdag d. 13. marts kl. 10 i klubhuset Kobberholmvej 15. Her vil man aftale, hvem der tager hvilke dage, og hvordan man iøvrigt indretter sig. Der er stadig plads til flere i flaglauget, så man kan bare møde op på lørdag. Eventuelt kan man ringe til Nis Iversen, tlf. 74650625, hvis man er forhindret i at møde op, men gerne vil være med alligevel. Adsbøl vil ikke være uden flag!

Referat fra generalforsamling 2010 i Adsbøl Borgerforening

Referat fra generalforsamling i Adsbøl Borgerforening 8. marts 2010.

1. Valg af dirigent
Nis Iversen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Mona Johanssen fortalte om årets gang. Hun bad om, at man øvede sig i at overholde tilmeldingsfrister. Se mere på www.adsboel.net . Beretningen blev sat til diskussion. Brunch for unge og sprogbruget blev diskuteret, bestyrelsen forklarede, hvorfor man havde prøvet dette arrangement. Der var opbakning til en gentagelse. Trafikken blev diskuteret, man enedes om at vente til motorvejen kom. Legepladsen er ifølge Dorthe Sørensen Borgerforeningens, og foreningen skal sørge for vedligeholdelse. Bestyrelsen prøver at finde papirer fra den tid. (12 år tilbage ca.) og diskuterer sagen. Ejerskabet til klubhuset blev diskuteret, der var snak om, at kommunen havde tilbudt den kristne friskole klubhuset for 1 krone. Det bør undersøges, hvilke klausuler der er tinglyst på grunden. Læs resten