Månedsarkiv: november 2010

Kulturlandsbyen6300 stiftet med Adsbøl Borgerforening som deltager

Torsdag d.25.november var der indkaldt til stiftende generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole i foreningen Kulturlandsbyen 6300. Blandt initiativtagerne er Adsbøl Borgerforening.
Til stor glæde for arrangørerne havde 48 personer fundet vej denne aften for at være med.
Først blev Peder Damgaard valgt til dirigent og Kaj Nissen til referent. Bagefter gennemgik Gunnar Brodersen og Hanne Næsborg-Andersen baggrunden for og ideen med projektet. Ole Gaul Nilum gennemgik forslag til vedtægter, og de blev vedtaget med nogle få rettelser.
Til den nye bestyrelse blev følgende valgt: Hanne Næsborg-Andersen for Adsbøl Borgerforening, Hannelore Nicolaysen for Flensborg Fjord Kunst & Kulturforening, Tage Nielsen for Det lille Teaterhus, Kaj Nissen, Vibeke Fonnesberg, Ulrich von Birckhahn og Ole Gaul Nilum. Som suplleanter blev valgt Karin Baum og Lise Rosengaard Paulsen. Revisorer blev Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær, suppleant for revisor Mona Damkjær.

Den nyvalgte bestyrelse .Foto taget af Der Nordschleswiger.

Efter kaffe og kage fortalte formanden for Kultur-og Erhvervsudvalget i Sønderborg Stephan Kleinschmidt levende og engageret om kulturlandsby og kulturhovedstad 2017.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig.

Til formand blev Ole Gaul Nilum valgt, næstformand Hanne Næsborg-Andersen, kasserer Tage Nielsen og sekretær Kaj Nissen. Samtidig blev der nedsat forskellige små hurtigt arbejdende udvalg, der bl.a. skal arbejde med at få foreningens hjemmeside op at stå og at få et logo og et medlemsbevis.

Bestyrelsen er enige om at holde et intensivt forløb i begyndelsen for at komme godt fra start.

Medlemskab af foreningen kan allerede nu tegnes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved at skrive sig på en liste på biblioteket i Gråsten. Det koster 100 kr. om året. De personer, der deltog ved det stiftende møde og som skrev sig på som medlemmer, vil snart få direkte besked om, hvordan de kan indbetale.

Brandmand og julemand kom til Adsbøl

Brandmanden sætter lys på træet

Så blev juletræet sat op i Adsbøl lørdag. Gråsten frivillige brandværn kom med en stigevogn, og mange børneøjne fulgte den modige brandmand, der blev hejst helt op i toppen af træet for at sætte julelysene på.

Bagefter var der julehygge i klubhuset. Julemanden havde bestemt sig for at komme forbi lige den dag og på den tid, det var velnok heldigt. Han havde lidt godter med til de glade børn. Der blev også danset og sunget og spist æbleskiver og drukket julegløgg.

Ja, det var en rigtig hyggelig eftermiddag i Adsbøl.

Vi venter på at stigen hejses

julemanden kommer!

Julehygge og juletræ i Adsbøl

Adsbøl Borgerforening arrangerer lørdag d.27. november kl. 14, at der  sættes juletræ op ved Genforeningsstenen. Kom og giv en hånd med! Måske kommer der en brandbil og hjælper til?

Bagefter er der julehygge i klubhuset. Vi synger julesange, spiser æbleskiver og drikker (hjemmelavet)julegløgg. (Æbleskiver og julegløgg mod betaling).

Måske kommer julemanden også forbi? Alle er hjerteligt velkomne.

Adsbøl Borgerforening indbyder til stiftende generalforsamling på LOFTET

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR

”KULTURLANDSBYEN 6300”

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling til dannelse af foreningen ”Kulturlandsbyen 6300”. Mødet finder sted på Gråsten Landbrugsskole i Fiskbæk torsdag 25/11 2010 kl. 19.00.

Deltagelse – og kaffe – er gratis.

 DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Orientering om projektet – baggrund, beskrivelse og konkret indretningsforslag. Gennemgang af vedtægter.
  4. Valg af en bestyrelse på 7 medlemmer (plus 2 suppleanter).
  5. Valg af 1 bilagskontrollant plus 1 suppleant.
  6. Kontingentfastsættelse.
  7. Eventuelt

Kaffe.

Efter kaffen vil Stephan Kleinschmidt, formand for Kultur- og erhvervsudvalget i Sønderborg byråd, tale over begreberne Kulturhovedstad (2017) og Kulturlandsby.

                      Indbydere:

Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening, Adsbøl Borgerforening, Det lille Teaterhus.

indgang til de arbejdende værksteder

plantegning af LOFTET

Læs mere om projektet  her: projektbeskrivelse . Den nye forening “Kulturlandsbyen6300” skal stå for ansøgning til fonde, etablering af aftale med Landbrugsskolen om drift og det videre forløb med projektet, også kulturbåndene i landskabet, udvidelse til Adsbøl Borgerforenings klubhus og til Det lille Teaterhus, og til sidst LADEN på Landbrugsskolen. Et spændende projekt med mange muligheder!