Månedsarkiv: oktober 2011

Fiskbæks rødder i Kulturlandsbyen6300

Kulturlandsbyen6300 Arrangement om Fiskbæks rødder 26.10.2011

Nogle af deltagerne. Foto Karin Baum

Allerede før kl 19 kunne man se, at det var et populært initiativ. Folk strømmede til, og i alt mødte 62 personer op, enten folk, der før havde boet i Fiskbæk, som stadig boede der eller som var flyttet dertil fornylig.

Der var meget forventning i luften, men også lidt afventen – hvad var det her mon for noget?

Arkivet viste billeder af husene i området og Peder Damgaard fortalte om områdets historie, som jo har rødder langt tilbage i tid, men starter formelt i vor tid med udstykningen af husmandsbrug fra herregården Fiskbæk i 1920´erne og oprettelsen af Landbrugsskolen.

Bagefter var ordet frit. Kaj Nissen havde påtaget sig opgaven som ordstyrer, og heldigvis skulle der ikke meget til at få historierne frem. De kom strømmende.

Der blev fortalt om hvordan ét af husene havde røde sten i stedet for de gule sten, alle andre er bygget af. Det kostede lige 1500 kr mere.

Der var en sognefoged, men det var i praksis hans kone, der var sognefoged, hun lavede alt arbejdet.

Området havde et fælles frysehus med bestyrelse. En gang årligt skulle man stille med store spande med varmt vand og så blev huset optøet, så man kunne starte forfra. Læs resten

Fællesspisning i Adsbøl d. 4.11.

Adsbøl Borgerforening inviterer til fællesspisning fredag d.4.11. kl. 18 i klubhuset.

Der serveres suppe og millionbøf, så vi kan holde varmen.

Pris 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn.

Tilmelding nødvendig senest d. 2.11. til Britta, tlf. 74 65 20 55 eller Ellen tlf. 74 65 22 04.

Hobbyklub for kreative voksne i Adsbøl

Sidste sæson startede klubben op, og nu fortsætter man det hyggelige samvær. Klubben er ikke en lukket kreds, alle, der gerne vil prøve at være kreative, kan deltage. Nye er MEGET velkomne. Man skal selv tage materialer med.

Første mødedag er mandag d.24. oktober kl. 19 i Klubhuset. Her aftales de næste mødedatoer.

Har du lyst til at være med, så kontakt Cathrine Kold Pedersen    tlf. 28497286.