Månedsarkiv: februar 2012

Generalforsamling i Adsbøl med politiet

Mandag d. 12. marts kl. 19.30 i Klubhuset Kobberholmvej 15

Kl. 19.30 før generalforsamlingen fortæller politibetjent Palle Hvingelby

om, hvordan man forebygger indbrud. Bl.a. kommer han ind på nabohjælp.

Borgerforeningen giver kaffen.

Efter Palle Hvingelbys foredrag generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være formanden

Mona Johannsen i hænde

senest d. 27.02. 2012.

Kom gerne med ideer til aktiviteter!

Mød op og vær med til at præge udviklingen.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent fastsættelse
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
 • På valg til bestyrelsen:

  Nis Iversen, genopstiller

  Britta Kubiak, genopstiller

  Hanne Næsborg-Andersen, genopstiller ikke

 • På valg som suppleanter:

  Claus Rasmussen ,genopstiller

  Anne Hohwü, genopstiller

 • På valg som revisorer:

  Peter Christensen, genopstiller.

  Dorthe Sørensen, genopstiller.

  7. Evt.

Smagen af Sønderjylland-Schleswig. En grænseoverskridende madkultur

Onsdag den 7. marts 2012 afholder foreningen Kulturlandsbyen6300 på Gråsten Landbrugsskole et aftenarrangement med Inge Adriansen, museumsinspektør ved Sønderborg slot , som snart har en ny bog færdig: En bog om mad fra Sønderjylland og Schleswig. Bogen udkommer til efteråret.

Aftenen starter klokken 18.30 med en buffet bestående af udvalgte retter fra bogen. Det vil bl. a. være et solæg til at starte med, derefter vinsuppe med skinke, Sauerbraten, surrib og skrædderduels. Afslutningsvis vil der være en dessert og til kaffen småkager. Alt dette for kun 150 kroner, en pris, som inkluderer det efterfølgende foredrag.

Vil man nøjes med at høre Inge Adriansen fortælle om bogen og retterne, så sker det fra klokken 19.30, og da vil prisen være beskedne 50 kroner (man skal nok få kaffe også).

Efter foredraget vil der blive mulighed for en debat om maden og retterne – hvoraf nogle på det tidspunkt jo er grundigt afprøvet af deltagerne.

Tilmelding til maden senest (der skal købes ind osv.) den 29. februar på email kaj@kajnissen.dk, eller på telefon 74 67 80 80, alternativt til Lise Paulsen på tlf. 74 65 21 31. Det anbefales, at man foretager sin tilmelding så hurtigt som muligt.

Arrangementet sker i samarbejde med Folkeuniversitetet Sønderborg og Gråsten Landbrugsskole. Adsbøl Borgerforening er medstifter af Kulturlandsbyen6300. Læs mere på www.kulturlandsbyen6300.dk