Månedsarkiv: marts 2012

Referat fra generalforsamling i Adsbøl Borgerforening d.12.03.2012

Før generalforsamlingen fortalte politibetjent Palle Hvingelby om indbrudssikring og nabohjælp. Han uddelte foldere og fortalte om, hvad man kan gøre for at beskytte sig mod indbrud og mærke sine ting. Emblemer med Nabohjælp foreslog han at sætte på postkassen og i øvrigt hjælpe hinanden.
Desuden oplyste han om, at der i forbindelse med Friskolen og skolepatrulje vil blive lavet nogle trafikhæmmende foranstaltninger på Sønderborg Landevej gennem Adsbøl.

32 personer var mødt op.

1.Valg af dirigent.

Dorthe Sørensen blev valgt.
2. Formandens beretning.
Mona Johannsen berettede om årets gang. Beretningen kan læses på Borgerforeningens hjemmeside www.adsboel.net . Formanden opfordrede til at komme med forslag til aktiviteter. Spørgsmål til beretningen: Lottonumrene trækkes stadig. Navne på vinderne sættes op. Ros fra forsamlingen til de gennemførte aktiviteter. Der arbejdes på yderligere samarbejde om aktiviteter med Gråsten friskole. De unge har svært ved at møde op. Beretningen blev godkendt.
Læs resten