Månedsarkiv: april 2013

Strandrensning i Adsbøl 4. maj 2013

På lørdag den 4. maj er det nu blevet strandens tur til at blive renset for bl.a. tang og andet affald. Kom ned til stranden kl. 10 og tag gerne noget passende værktøj (rive,  skovl, spade) med. Når stranden er blevet ordnet vil Borgerforeningen sætte gang i grillen og være vært ved en grillpølse.

Nyt fra bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening, april 2013

NYT FRA BESTYRELSEN

Til bestyrelsesmødet den 8.4., fik vi valgt en ny formand, da Cathrine Kold Pedersen fratrådte til sidste generalforsamling.

Den nye formand er Pia Feldstedt, Østerbakken 13.

De andre poster forbliver uforandret, således at Britta Kubiak er næstformand, Nis Iversen er kasserer og Claus Rasmussen sekretær.

Lorraine er trådt ud af bestyrelsen og Claus Rasmussen, der tidligere var suppleant er trådt ind i stedet.

De øvrige medlemmer er: Mona Johannsen, Ellen Andersen og John Gregersen.

Medlemskab:

Omkring 1. maj vil der blive sendt programmer for sommer/efterår ud, hvor der vil være vedlagt et girokort.

Medlemskabet er frivilligt, men vi håber at rigtig mange vil bakke op om borgerforeningen.

Facebook:

Vi har som noget nyt oprettet en facebook-side ”Adsbøl Borgerforening”, som vil være et supplement til den udsendte folder og hjemmesiden www.adsboel.net.

På facebook-siden vil der blive lagt aktivitetstilbud ind og efterfølgende billeder fra de afholdte arrangementer/aktiviteter.

I er meget velkomne til at komme med input til, hvad vi i bestyrelsen skal arbejde med eller forslag til arrangementer. Send en mail til adsboelborger@gmail.com eller en besked på Adsbøl Borgerforenings facebook-side.

“Ren By” i Adsbøl 21. april 2013

kl. 09:00 i Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15

Adsbøl er atter med i Danmarks Naturfredningsforenings kampagne for et renere bymiljø. Hvert år samles der meget henkastet affald op på “Ren By”-dagen af borgere rundt omkring i landet, ligesom også skolebørnene er med til at sætte fokus på problemet. Adsbøl Borgerforening er igen tilmeldt “Ren By”-dagen, og arrangementet starter, som sædvanlig, med morgenrundstykker i klubhuset, hvorefter ruterne fordeles til de fremmødte. Der er altid plads til nye deltagere.