Månedsarkiv: november 2013

Afgang til “Skøjtetur til Sønderborg” fra Adsbøl Klubhus

Skøjtetur til Sønderborg

søndag den 8. december 2013 kl. 14.00

Alle er velkommen – børn, forældre, bedsteforældre. Vi mødes ved klubhuset og kører i fællesskab til Sønderborg. Afslutter i klubhuset med hotdog og forfriskninger.

Tilmelding til Pia, gerne på mail adsboelborger@gmail.com senest 4. december 2013.

Spændende aften med fortællinger fra Afrika i Adsbøl Klubhus

Omkring et dusin var mødt frem da Trine Mortensen Didriksen, biolog og formidler, stillede op til et foredrag om arbejdet i hjælpeorganisationen CARE.
Organisationen CARE startede oprindelig i 1945 som et amerikansk nødhjælps-program, hvor man sendte pakker til Europa og Japan for om muligt at forebygge endnu en krig. I dag er fokus rettet mod udviklingslandene. Organisa-tionen består af CARE International plus 12 uafhængige underorganisationer, hvoraf CARE Danmark er den ene. CARE Danmark arbejder med hjælp til selvhjælp, så fattige mennesker får mulighed for at arbejde sig ud af fattigdommen.
Trine har arbejdet på to projekter i det sydvestlige Uganda, hvor der opstår konflikter mellem mennesker og dyr i de tilstødende nationalparker. Op til 80% af de dyrkede afgrøder kan gå tabt på grund af indtrængen af dyr på marker, der støder op til naturreservaterne. Traditionelt set holder familierne vagt ved deres jorder, idet de håber at kunne skræmme dyrene væk (blandt andet med trommer), hvilket mange gange kan være meget farligt. Det forhindrer også børnene i at gå i skole. Et tjørnehegn som er blevet plantet har kunnet holde nogle dyr ude, men vedligeholdelsen af det genstridige hegn er ikke helt ufarligt. Som et alternativ kunne man dyrke afgrøder, som ikke var særlig attraktive for reservatets dyr. En sådan afgrøde er kaffe, som også er naturligt hjemmehørende i området. For at inspirere befolkningen til efterligning har Trine købt en lod jord og plantet kaffe på. Kaffen, som er økologisk, bliver i dag solgt direkte til Danmark uden om de lokale mellemhandlere, der giver en meget lavere pris. Derved får bønderne en meget bedre betaling for deres arbejde. En gang om året tager hun derned i en periode for at sikre at arbejdsgangen bliver optimal.

Alt i alt en meget spændende aften, det vel kunne have været interessant for flere end de fremmødte at have overværet.

Adsbøl Borgerforenings historie i Årsskrift 2013 fra Historisk Forening

Adsbøl Borgerforenings historie i Årsskrift 2013 fra Historisk Forening for Graasten By og Egn
Det er en flot artikel om Adsbøls nyere historie som Hanne Næsborg sammen med Britta Kubiak og Dorte Sørensen har begået i Historisk Forenings årsskrift, som man roligt kan glæde sig til at læse, når årsskriftet bliver udleveret ved efterårsmødet onsdag den 20. november. Mødet afholdes i Ahlmannsparken kl. 19:30. Inge Adriansen fortæller om kirker på Als og Sundeved.

Gråsten – en kommune under forandring. 1970 – 2006
En ny bog om Gråsten udkommer tillige lørdag den 23. november 2013, hvor der vil være reception i Ahlmannsparken kl. 14:00. Det er blevet et rigtigt flot resultat af flere års arbejde af både forfattere og redaktionen med hjælp af lokalarkivet, som har knoklet lige til det sidste for at få bogen klar til udgivelse lige op til julehandelen. Bogen kan erhverves på dagen til 250.- kr og vil man have den gamle bog, “Graasten- et slot og et sogn” med i købet, kan de to fås for 350.- kr i sampak.

Dybt hjertesuk – den gamle smedebolig, en forfalden skændsel midt i Adsbøl

Med stadig stigende beskæmmelse må borgerne i Adsbøl følge med i, hvordan den gamle smedebolig forfalder og grunden gror til med træer, der efterhånden vokser sig store. Taget går itu, vinduerne falder ud og MiCasaLux har hamret et par skilte vilkårligt op på væggene. Tiden forgår og ingenting sker. Med rette må borgerne spørge sig, hvornår der sker noget og grunden kan blive jævnet.

Vibeke Nielson på Facebook: Det pynter ikke ligefrem, håber den snart bliver jævnet med jorden