Månedsarkiv: februar 2014

Generalforsamling 2014 i Kulturlandsbyen6300

tirsdag d.25.3. kl. 20.00
Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formanden (Hanne Næsborg-Andersen) senest 14 dage før.

Arrangør: Kulturlandsbyen6300

Foredrag på Landbrugsskolen, pressemeddelelse Kulturlandsbyen6300

Torsdag d.6. marts kan man på Gråsten Landbrugsskole høre overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland Sønderborg Slot fortælle om landbrugets historie på Gråstenegnen i ældre tid.

Carsten Porskrog Rasmussen udgav sidste år en meget grundig bog om Det sønderjyske landbrugs historie 1544 – 1830, og det er med udgangspunkt i denne forskning, han fortæller specifikt om landbrugets historie på Gråstenegnen.

Landbrugets historie er selvfølgelig tæt knyttet sammen med den politiske historie, og når der var fred og ro, trivedes landbruget, mens det havde meget vanskelige vilkår f.eks. under svenskekrigene i 1600tallet.

Der skete i denne periode store omvæltninger, og en af de mere markante var landboreformerne. Dog var Gråstenegnens store godser før reformerne ikke baseret kun på hoveri, men landbruget fungerede som en blanding af jord, dyrket af bønderne selv, og jord, de skulle dyrke for godsejerne.

Hør mere, når Carsten Porskrog Rasmussen udruller denne brogede historie. Foredragsholderen har i mange år holdt foredrag om emner fra Sønderjyllands historie og skrevet bøger om bl.a. herregårdenes historie og om de slesvigske hertuger. Han har også været guide på Historisk Samfund for Sønderjyllands udflugter, hvor han er kendt for at kunne trække de store linjer op og samtidig fortælle de detaljer, der gør historien levende.

Foredraget er arrangeret af Sønderborg Folkeuniversitet og Kulturlandsbyen6300.

Sted: Gråsten Landbrugsskole, Foredragssalen

Tid: Torsdag d.6. marts 2014, kl. 19

Pris: 40 kr. inkl. Kaffe

Tilmelding (af hensyn til kaffen): Hanne Næsborg, email naesborg@gmail.com, tlf. 61 65 64 48, senest d. 3.3. kl. 14. Oplys venligst navn, antal og tlf.nr.

Adsbølsangen

PDF

Adsbølsangen

Mel.: ”Hvor er min kone?”

1.
Danmarks hjerte, vi nok synes,
at man kunne Adsbøl kalde,
og vi mener én som alle,
uden af os selv at prale,
at der intet sted i Norden,
ja, end ikke her på jorden,
bedre sted kan findes, end vores lille by.
Vi har alt her, hvad man ønske kan,
marker, skov, en lille smule strand.
Ved sommertid står alt i flor,
i skønne haver, blomster gror.
Når hr. Vinter bringer sne og vind,
glædes her så mangt et barnesind,
men bedst ved vores by, vi tror,
det er de men’sker, som her bor.

ADSBØL, hva’ ellers? Lyder det fra syd og fra nord
ADSBØL, hva’ ellers? Synger vi alle i kor.
ADSBØL, hvor ellers? Det er det sted her på jord,
hvor vi allerhelst vil være, her ved Nybøl Nor.

2.
Vores kirke som et vartegn
midt i byen kønt her ligger,
og ved bækken følfod kikker
mildt til høje træer, der nikker,
mens de tavse gennem år’ne,
følger med i byens hverdag.
ved, at her i Adsbøl
man sammen har det rart.
Samles vi til alvor og til fest,
er det klart, da er vort klubhus bedst,
ja, ung og gammel her så kan,
hygge sammen alle mand.
Vi hinanden gerne hjælpe vil,
gi’r en fremstrakt hånd, et lille smil,
så derfor priser vi vort sted,
hvor vi hinanden kommer ved:

ADSBØL, hva’ ellers? Lyder det fra syd og fra nord
ADSBØL, hva’ ellers? Synger vi alle i kor.
ADSBØL, hvor ellers? Det er det sted her på jord,
hvor vi allerhelst vil være, her ved Nybøl Nor.

Adsbøl Klubhus – Klubhusets fremtid

Adsbøl Klubhus – Klubhusets fremtid…..

Bestyrelsen i borgerforeningen har igennem den seneste tid været i dialog med Sønderborg kommune angående den fremadrettede drift af Adsbøl Klubhus.
SKAL, KAN, VIL BYEN selv forestå den daglige drift af klubhuset.
Vil byen løfte denne opgave i fællesskab. Det kræver nogle resurser samt der er et økonomisk aspekt som skal overvejes. Bestyrelsen ønsker dette drøftet med byens borgere, hvor fordele, ulemper, muligheder og begrænsninger drøftes, hvorefter der lægges op til debat.
Bestyrelsen ønsker en åben dialog med alle.

Dagsorden til Generalforsamlingen 2014 i Adsbøl Borgerforening

PDF

Indkaldelse til generalforsamling
i Adsbøl Borgerforening
Mandag d. 10. marts kl. 19.00 i Klubhuset.


Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Indkomne forslag

5. Kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
.        a. På valg til bestyrelsen
.                Britta Kubiak
.                Nis Iversen
.        b. På valg som suppleanter
.                Claus Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
.        c. På valg til revisorer / revisorsuppleant
.                Peter Christensen
.                Dorthe Sørensen
.                Christian Witte

7. Evt.

Efter generalforsamlingen er borgerforening vært ved et let traktement.
Vel mødt – Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening

Generalforsamling i Adsbøl Borgerforening 2014

Mandag d 10. marts 2014 – kl. 19.00 i klubhuset.

Adsbøl Borgerforening afholder ordinær generalforsamling.
Mød op og vær med til at præge Adsbøl Borgerforening, og hvad der skal ske her i området.

Borgerforeningen er efterfølgende vært ved et let traktement.

.

.

Nedbrydning af smedeboligen i Adsbøl begyndt

Så er nedbrydningen af den gamle smedeejendom endelig påbegyndt.

Kommentarer på Facebook:
___________________________

Gerda Latter Det er super godt – giver et nyt bybillede.

Birgit Annamarie Johannsen Endelig! så slipper vi for dette grimme syn i Adsbøl fremover:-)

Annemarie Christensen Sørensen ja Gerda, det vil pynte, men hvad vil man så?

Birgit Annamarie Johannsen De kunne jo anlægge et flot grønt anlæg;-)

Gerda Latter Tror der kommer nye huse.

Birgit Annamarie Johannsen Ja, det kan jo kun blive pænere Gerda;-)

Jan Nielsen Det var også på tide – var træt af at se på det

Gerda Latter Ja, det så også strengt ud og samlede rotter.

John Ager Der sker noget i Adsbøl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En meget velkommen udvikling i bybilledet.

Foredrag om landbrugshistorie på Gråsten Landbrugsskole

I Kulturlandsbyen6300s regi inviteres der til et foredrag på Gråsten Landbrugsskole. Foredragsholderen er overinspektør ved Museum Sønderjylland Sønderborg Slot Carsten Porskrog Rasmussen, som vil tale om:

Landbrugets Historie i Lundtoft herred og i Sundeved fra 1544-1830

torsdag den 6. marts 2014 i
Foredragssalen på Gråsten Landbrugsskole

Carsten Porskrog Rasmussen har i flere år holdt foredrag i hele Sønderjylland og har et indgående kendskab til bl.a. hertugernes historie, men altså også til landbrugshistorie, som selvfølgelig hænger snævert sammen med hertugernes historie. Han har også været guide på flere af Historisk Samfund for Sønderjyllands årlige ture. Carsten Porskrog Rasmussen tiltrådte stillingen som overinspektør efter Peter Dragsbo den 1. september 2013.

Tilmelding til foredraget skal foregå til Hanne Næsborg: email naesborg@gmail.com eller tlf 61656448, senest mandag d.3. marts kl. 12. Ved tilmelding bedes udover navn og antal oplyst telefonnummer.

Entré incl kaffe: 40.- kr.

Arrangør: Kulturlandsbyen6300