Månedsarkiv: januar 2015

Lokale UdviklingsPlaner i Sønderborg kommune, møde på Gråsten landbrugsskole 5. februar 2015

Landsbylaug

 

Lokale Udviklings Planer (2.generation)

torsdag den 5. februar 2014 kl. 19.30

på Gråsten Landbrugsskole

 

På mødet bliver oplægget til dreje-bogen for forløbet gennemgået og justeret i forhold til landsbylaugenes ønsker.

Program:

  1. Velkommen v. Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator
  2. Intro ved Sille Marcussen Dall og Mette Herold Thomsen, PLAN Sønderborg Kommune om bl.a. SAVE-registreringer, Landskabskarakteranalyse, Landsbyafgrænsninger, Helheds-planer generelt m.m.
  3. Eksempel på planlægning og afholdelse af et lokalt borgermøde, hvor udviklingsplanen bliver ajourført eller lavet første gang – hvordan, hvem, hvornår? V. Connie M. Skovbjerg
  4. Tidsplan, økonomi, praktiske forhold
  5. Spørgsmål?

Tilmelding: 

Af hensyn til forplejningen vil man gerne vide, hvor mange der kommer til mødet. Giv derfor gerne besked til adsboelborger@gmail.com eller på telefon 22 95 45 66

 

Arrangør:

 Landdistrikterne i Sønderborg kommune

samvær og handling Sønderborg kommune

Kulturlandsbyen6300 – nyhedsbrev og generalforsamling 2015

Kulturlandsbyen6300 har udgivet sit nyhedsbrev i forbindelse med årsskiftet. Man kan tilmelde sig foreningens nyhedsbrev på http://www.kulturlandsbyen6300.dk/ 

Uddrag fra nyhedsbrevet kan læses her:

Landbrugsskolen:

Det er lykkedes at få et rigtig godt samarbejde op at stå med den nye forstander for Gråsten landbrugsskole Kåre Heide-Ottosen, som tiltrådte maj 2014, og vi ser frem til et meget spændende år i 2015, hvor vi håber, der rigtig kommer gang i nogle mere konkrete planer.

​Gråsten Æblefestival:​

Foreningen har også deltaget meget aktivt i arbejdet med at få Gråsten Æblefestival op at stå og har i den forbindelse samarbejdet især med Gråsten Forum. Samarbejdet omkring denne festival har i det hele taget været absolut gnidningsfrit og givende, har givet mange gode kontakter, og bestyrelsen har besluttet også at deltage i 2015. Foreningen var bl.a. medansvarlig for festivalens afslutning med Det store Æblekagebord på Gråsten Landbrugsskole lørdag i efterårsferien. Dette arrangement ser ud til at kunne gentages igen i 2015. ​

Generalforsamling i Kulturlandsbyen6300:

   onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole

Aftenen starter med et foredrag ved Hans-Tyge Hårløv. Han har netop udgivet en bog om Ejderen, den første bog på dansk om denne vigtige grænseflods historie, kultur og natur.

Derefter afholdes generalforsamling efter vedtægterne.

Pris foredrag, ikke-medlemmer 50 kr   (gratis for medlemmer)

Arrangør:  Kulturlandsbyen6300