Månedsarkiv: februar 2015

Indkaldelse til generalforsamling i Adsbøl Borgerforening

Mandag d. 9. marts 2015 kl. 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Indkomne forslag

5. Kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor

— a. På valg til bestyrelsen

  • Pia Feldstedt (ønsker genvalg)
  • Ellen Andersen (ønsker ikke genvalg)
  • Mona Johannsen (ønsker genvalg)
  • John Gregersen (ønsker genvalg)

— b. På valg som suppleanter

  • Mangler én

— c. På valg til revisor / revisorsuppleant

  • Peter Christensen
  • Dorthe Sørensen
  • Christian Witte

7. Eventuelt

 

Vel mødt – Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening