Månedsarkiv: januar 2016

Om udskiftning af olie- eller gasfyr – inspirationsmøde om grønne opvarmningsformer

Har du olie- eller gasfyr?

– Så er det måske en god idé at overveje, hvad fyret skal skiftes ud med, når det er slidt op.

Vi arrangerer inspirerende møder om grønne opvarmningsformer, hvor du kan blive langt klogere på, hvilke opvarmningskilder, der passer til din bolig. Hør ejendomsmægleren, energivejlederen og varmepumpeleverandøren fortælle, og spørg ind til gældende regler og anbefalinger på området eller spørg dem, der allerede har skiftet varmekilde og lyt til deres gode råd.

I Gråstenområdet holdes der møde i

Kværs Kro, tirsdag, den 9. februar

Kl. 19.30 – 21.00

 • Program
  1.  Velkommen ved Niels Warming, Sekretariat for Landdistrikter
  2.  Energirenoveringer og lavt energiforbrug ved Charlie Lemtorp, energivejleder
  3.  Lavt energiforbrug bliver vigtigere for boligkøbere ved lokal ejendomsmægler
  4.  Nærvarme løsninger ved Nikolai Kipp, Best Green
  5.  Hvordan er reglerne? ved Jan Daniel Fandrey, Sønderborg Kommune
  6.  Erfaringer fra boligejere, der allerede har skiftet varmekilde

Vi sørger for kaffen og forplejningen, mens du får den viden, du efterspørger!
Tilmelding inden 5. februar på www.sonderborgkom.dk eller tlf. 27 90 54 69 (Niels Warming)

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

På vegne af Sønderborg Kommune, ProjectZero og Sekretariat for landdistrikter

Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter

Niels Warming

Jobskaber i landdistrikterne

 

Se printbar invitation

Aftengudstjeneste og kirkekaffe i Adsbøl

Der er aftensgudstjeneste og kirkekaffe søndag den 31. januar og 28. februar. Begge dage varer gudstjenesten fra kl 19.30 til 20.30 og afholdes af Jan Unold. Efterfølgende er der kirkekaffe i klubhuset på Kobberholmvej

Kulturlandsbyen6300 – fortsætter ind i det nye år – indkaldelse til generalforsamling

Nyhedsbrev januar 2016

Allerførst ønskes I alle et rigtig glædeligt Nytår, med alle gode ønsker for det nye år.

Det gælder også vores forening, som lige nu arbejder med at få forskellige tiltag op at stå i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole. Vi er fortrøstningsfulde og ser frem til samarbejde med den nye forstander, når vedkommende bliver udnævnt. Viljen til fra Gråsten Landbrugsskoles side at rumme foreningen og fortsætte samarbejdet er der stadig.

Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 nærmer sig.

Den afholdes i år tirsdag d. 1. marts kl. 19 på Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne og forslag kan allerede nu sendes til formanden. Det nærmere program for generalforsamlingen følger senere.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for medlemmer – er du ikke medlem endnu, kan du endnu nå at melde dig ind til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Årskontingent:

Årskontingentet er på 100 kr., og beløbet kan indsættes på foreningens konto i Sydbank: 8060 1167143.

Husk endelig at skrive navn ved indbetalingen. I skal ikke skrive kontingent 2016, men i stedet jeres navn. Så ved kassereren, hvem der har indbetalt.

Det er også muligt at betale kontant til en af bestyrelsesmedlemmerne. Betalingen skal gerne være inde før generalforsamlingen d. 1. marts.

Venlig hilsen

Hanne Næsborg-Andersen, mail:  naesborg@gmail.com

Formand for Kulturlandsbyen6300.

www.kulturlandsbyen6300.dk

Fjernvarmemøde i Adsbøl Klubhus 11. februar 2016

Gråsten Fjernvarme

Der har været fremsat ønske om at få Gråsten Fjernvarme ud at fortælle om muligheder for tilslutning til fjernvarmenettet i Adsbøl. Vi har derfor inviteret dem til at komme og fortælle om muligheder og evt. priser på et

orienteringsmøde torsdag den 11. februar kl. 17.00

i klubhuset på Kobberholmvej.

Vel mødt.