Månedsarkiv: februar 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Adsbøl Borgerforening 2016

Fredag d. 11. marts kl. 18.30 i Klubhuset

Dagsorden til generalforsamling:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Formandens beretning
 3.  Regnskabet
 4.  Indkomne foreslag
 5.  Nye medlemmer til flaglag (Peter og Helga melder sig ud)
 6.  Lotto nedlægges
 7.  Kontingent
 8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
 •  a.  På valg til bestyrelsen
 • —————  Nis Iversen (ønsker ikke genvalg)
 • —————  Britta Kubiak (ønsker ikke genvalg)
 • —————  Martin Tambor (ønsker genvalg)
 •  b.  På valg som suppleanter
 • —————  Jacob  (ønsker ikke genvalg)
 •  c.  På valg til revisorer / revisorsuppleant
 • —————  Dorthe Sørensen
 • —————  Christian Witte
 • —————  Nis Iversen

9.  Eventuelt

 

Vel mødt!  –  Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening

 

Udskriv indkaldelse her.