Månedsarkiv: marts 2020

Generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 og foredrag om grænselandet

Generalforsamlingen i Kulturlandsbyen6300 er udskudt indtil videre på grund af risikoen for smitte og i forbindelse med regeringens udmeldinger onsdag aften. Der er altså ingen generalforsamling mandag d. 16. 3. kl 19 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.

————————————————————————————————————————–

Foredrag og generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 – 16. marts 2020

A.  Fortælling om verdens mest spændende grænseland. 

Arrangementet foregår ??-dag den 99. ?? kl. 19.00 på Naturskolen ved Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15.

Claus Jørn Jensen, konsulent for Grænseforeningen indleder aftenen med at fortælle om ”Verdens mest spændende grænseland”, set i 100-årigt perspektiv. Foredraget spænder lige fra de slesvigske krige over genforeningen og frem til i dag. Hvor langt vi er nået og hvorfor er det vigtigt, at vi har en grænseforening – også 100 år efter genforeningen.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

    Claus Jørn Jensen, konsulent for Grænseforeningen

Claus Jørn Jensen er født og opvokset i Gråsten, og bor nu i Dybbøl, hvorfra han kører ud til såvel Sydslesvig som hele Danmark, hvor han bl. a. besøger foreninger, skoler, institutioner mm. for at udbrede kendskabet til grænselandet og iværksætte aktiviteter i forbindelse med grænselandet og det danske mindretal i Sydslesvig.

Alle er velkomne

B.  Generalforsamling i Kulturlandsbyen6300

Generalforsamlingen efterfølgende afvikles i henhold til foreningens vedtægter.

Britta Kubiak og Elin Lunding er på valg til bestyrelsen. De modtager genvalg. Suppleant Bodil Gregersen er også på valg, og er villig til at fortsætte. Vagn Anders har af personlige årsager valgt at holde en pause i bestyrelsen, hvorfor vi søger en afløser for ham.

Adgang er gratis for medlemmer (inkl. kaffe og kage), for ikke-medlemmer koster det 50 kr.