Nyhedsbrev fra Adsbøl Borgerforening 

 -  referat fra generalforsamlingen i klubhuset den 11. marts 2016  -

---

2016

Referat  af generalforsamlingen i Adsbøl BorgerforeningGeneralforsamlingen Adsbøl Borgerforening, fredag d. 11. marts 2016Fremmødt 19 (?)ad 1. valg af dirigent: Tina Hallund valgtes. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet (annonce i Ugeavisen)ad 2. Formandens beretning. vedhæftetDesuden så vi en film om landskabstyper i Sønderborg kommune. Vores område(område 6) er beskyttelsesværdigt/ bevaringsværdigt vedr. dette se link på hjemmesiden, evt. Sønderborg kommune:infoland.Pia takkede bestyrelse, hjælpere og medlemmer …

Læs mere.