Arbejdsdag og affaldsindsamling

Arbejdsdag og "Ren dag" i Adsbøl søndag 31. marts 2019

Gaderne rengøres for affald og der udføres arbejdsopgaver ved klubhuset. Vi starter dagen 9:30 med morgenbrød og kaffe Klokken 10:00 starter den egentlige affaldindsamling (se linket nedenfor) Som vi plejer er nogle ude i byen og fjerne affald, samt nogle bliver omkring klubhuset og laver diverse arbejde. https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/2661-affaldindsamling/

Læs mere.

---

Husk også generalforsamling i Kulturlandsbyen i aften kl. 19.00

Kulturlandsbyen - arrangementer i 2019

(se Kulturlandsbyens hjemmesiden når tiden nærmer sig)


KIG 19 = Kunst I Gråsten 2019,
har i 2019 fernisering
lørdag d. 11. maj kl. 15


Udstillingen arrangeres i Den røde Lade i samarbejde mellem FFKK, Gråsten Landbrugsskole
og Kulturlandsbyen.
Åbningstale ved borgmester Erik Lauritzen.
Alle er velkomne.
Udstillingen varer til Skt. Hans Aften, så der er rigelig tid til at nyde udstillingen.
Åbningstider er lørdag/søndage og helligdage.


Sporets dag.
Afholdes
pinsesøndag d. 9. juni kl. --.--


af Kulturlandsbyen i samarbejde med såvel Gråsten Landbrugsskole som Haver til maver.
Mere information følger senere.

 

Åbent Landbrug
søndag d. 15. september


Kulturlandsbyen deltager igen i år - temaet er igen om husflid.

 

Gråsten Æblefestival


Her kan Kulturlandsbyen desværre ikke være med i år. Æblefestivalen er med kort varsel blevet
flyttet fra uge 41 til d.12., 13. og 14. 9. Det har vi ikke ressourcer til.


Teater om Fiskbæk


Der arbejdes på at Teater om Fiskbæk kan blive til en realitet i uge 41. Der er allerede opnået
tilskud fra Sønderborg Kommune, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Vi har i
samarbejde med Adsbøl Borgerforening ansøgning inde hos Udvalget for Landdistrikter, Natur
og Fødevarer og derudover hos fem store fonde. Hvis vi får midlerne, bliver der en del ekstra
arbejde, og vi håber på, at medlemmer og andre interesserede vil synes, det er interessant og
givtigt at deltage.


I øvrigt tager vi meget gerne imod forslag til aktiviteter og arrangementer.

 

Venlig hilsen
Hanne Næsborg-Andersen,
Formand for Kulturlandsbyen6300.
www.kulturlandsbyen6300.dk.
Facebook: Kulturlandsbyen6300