Indkaldelse til borgerinformationsmøde i Adsbøl

OPDATERING

***Opdatering vedrørende borgermøde d. 13. og d. 20. maj***

Vi har valgt at aflyse mødet d. 20. maj.

Mødet d. 13. maj er derfor det eneste møde og vi håber på stor opbakning. Som planlagt vil der blive snakket om de udfordringer og problemer der er i forbindelse med klubhuset, hvordan vi håndterer disse problemer og brugeraftalens udformning. 

Oprindelig nyhedsmail ( minus 20. maj )

Vi har igennem det sidste lange stykke tid haft en del uroligheder omkring klubhuset, når vi har haft aktiviteter og udlejning af klubhuset. Vi har gennem det sidste år været i kontakt med kommunen omkring forholdene, og for at få lavet en skriftlig aftale, som definerer brugen af klubhuset. Det har resulteret i at der nu ligger en kladde til denne aftale.
Vi har forsøgt at løse de problemstillinger der har været på bedste vis, men vi bliver ved med at rende ind i udfordringer. 
Vi mener derfor, at det nu er tid til at informere borgere og foreningens medlemmer, omkring det arbejde vi har lavet og de problemstillinger vi ser.
Vi planlægger derfor to møder:

D. 13. maj klokken 19.00 afholdes et informationsmøde om selve kladden til den nye brugeraftale, samt information om de problemer og udfordringer vi står med lige nu.

.... 

Hold jer venligst opdateret via Facebook og mail.