Forfatterarkiv: admin

Så tændes bålet til Skt.Hans i Adsbøl

Som det er skik og brug, inviterer Adsbøl Borgerforening beboerne i Adsbøl og omegn til Skt. Hansaften.

Det foregår på Danmarks smukkeste festplads nede ved Nybøl Nor med udsigt til Egernsund.

Der er båltale kl. 20 ved sognepræst Birgitte Christensen, Kværs. Bagefter, når det er blevet lidt mørkere, tændes bålet. Man kan købe pølser og drikkevarer. Børnene kan riste snobrød, men det er en god idé at medbringe en pind til at bage brødet på. Alle er hjertelig velkomne.

Sankt Hans bål i Adsbøl

Søndagsbrunch for unge under 40 i Adsbøl

Så er der mulighed for at lære andre unge, par eller singler, der bor i Adsbøl, at kende. Til den ringe pris af 60 kr er der dejlig brunch søndag d.13. februar kl 1030 i klubhuset på Kobberholmvej 15.

Det er nødvendigt at tilmelde sig, det gør man hos Malene på tlf. 74 65 41 14.

brunch

Dejlig mad og godt foredrag i Adsbøl

27 personer var mødt op en råkold januar lørdag aften for at smage ægte afghansk mad og høre Sharif Popal fortælle om sin vej fra forfulgt flygtning fra Afghanistan til anerkendt medarbejder på Vitfoss. Der var en god stemning, og den blev endnu bedre under foredraget, hvor Sharif Popal bl.a. fortalte, hvordan det er at komme til en fremmed kultur og ikke vide noget om, hvordan regler og normer er. Efter foredraget opfordrede Britta Kubiak de tilstedeværende til, hvis de havde overskud og lyst, at blive besøgsven for en flygtning. Det er sådan, man lærer om det samfund, man er havnet i.

Sharif Popal holder foredrag

Program for forår sommer 2010 i Adsbøl er klar

Så er forårets og sommerens program for aktiviteter i Adsbøl Borgerforening klar. Det omdeles snarest til beboerne i området sammen med girokort til årets kontingent. Det kan også ses her på siden under “Kalender” . Af forskellige aktiviteter kan nævnes pinsetur, tur med hestevogn, selvfølgelig den traditionsrige sommerfest/ringridning og rundvisning på Alsion. Læs selv mere.

Stranden i Adsbøl skal gøres forårsren

Så er det igen den tid på året. Den lokale strand i Adsbøl skal gøres ren og indbydende, så borgerne i området kan benytte den. Adsbøl Borgerforening indbyder derfor alle, der har lyst, til at komme og deltage lørdag d. 8. maj fra kl. 10.

Medbring selv rive/spade/skovl. Efter arbejdet er Borgerforeningen, som det efterhånden er blevet tradition,  vært ved en lille, uhøjtidelig “frokost” med fedtemadder, leverpostejmadder  og lidt drikkelse.

Fra strandrensningen 2009. Det bliver gjort grundigt.

Nu spilles der fodbold i Adsbøl

Flere mænd i Adsbøl har syntes, de trængte til at spille fodbold lokalt. De har derfor henvendt sig til bestyrelsen for Adsbøl Borgerforening, som har været meget positiv overfor initiativet.

Fra d. 5. maj kl. 19.30 og hver onsdag aften ved samme tid spilles der derfor fodbold på idrætspladsen bag skolen. Man klæder om i klubhuset, og foreningen har indkøbt bolde osv. til formålet.

De, der har lyst til at deltage, skal bare møde op den første aften. Hvis man vil vide mere, kan man ringe til Lena Petersen fra bestyrelsen, tlf. 74 65 44 16.

Hvem vil være med i Adsbøl flaglaug?

På generalforsamlingen i Adsbøl Borgerforening d.8. marts blev spørgsmålet rejst, om der ikke i byen kunne dannes et flaglaug, da kommunen ikke vil betale, og det på nuværende tidspunkt var afhængig af en enkelt person, om flaget ved genforeningsstenen blev hejst på de officielle flagdage. Der var stor tilslutning til ideen, og de interesserede aftalte at mødes på lørdag d. 13. marts kl. 10 i klubhuset Kobberholmvej 15. Her vil man aftale, hvem der tager hvilke dage, og hvordan man iøvrigt indretter sig. Der er stadig plads til flere i flaglauget, så man kan bare møde op på lørdag. Eventuelt kan man ringe til Nis Iversen, tlf. 74650625, hvis man er forhindret i at møde op, men gerne vil være med alligevel. Adsbøl vil ikke være uden flag!

Referat fra generalforsamling 2010 i Adsbøl Borgerforening

Referat fra generalforsamling i Adsbøl Borgerforening 8. marts 2010.

1. Valg af dirigent
Nis Iversen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
Mona Johanssen fortalte om årets gang. Hun bad om, at man øvede sig i at overholde tilmeldingsfrister. Se mere på www.adsboel.net . Beretningen blev sat til diskussion. Brunch for unge og sprogbruget blev diskuteret, bestyrelsen forklarede, hvorfor man havde prøvet dette arrangement. Der var opbakning til en gentagelse. Trafikken blev diskuteret, man enedes om at vente til motorvejen kom. Legepladsen er ifølge Dorthe Sørensen Borgerforeningens, og foreningen skal sørge for vedligeholdelse. Bestyrelsen prøver at finde papirer fra den tid. (12 år tilbage ca.) og diskuterer sagen. Ejerskabet til klubhuset blev diskuteret, der var snak om, at kommunen havde tilbudt den kristne friskole klubhuset for 1 krone. Det bør undersøges, hvilke klausuler der er tinglyst på grunden. Læs resten