Forfatterarkiv: hna

Referat fra generalforsamling i Adsbøl Borgerforening d.12.03.2012

Før generalforsamlingen fortalte politibetjent Palle Hvingelby om indbrudssikring og nabohjælp. Han uddelte foldere og fortalte om, hvad man kan gøre for at beskytte sig mod indbrud og mærke sine ting. Emblemer med Nabohjælp foreslog han at sætte på postkassen og i øvrigt hjælpe hinanden.
Desuden oplyste han om, at der i forbindelse med Friskolen og skolepatrulje vil blive lavet nogle trafikhæmmende foranstaltninger på Sønderborg Landevej gennem Adsbøl.

32 personer var mødt op.

1.Valg af dirigent.

Dorthe Sørensen blev valgt.
2. Formandens beretning.
Mona Johannsen berettede om årets gang. Beretningen kan læses på Borgerforeningens hjemmeside www.adsboel.net . Formanden opfordrede til at komme med forslag til aktiviteter. Spørgsmål til beretningen: Lottonumrene trækkes stadig. Navne på vinderne sættes op. Ros fra forsamlingen til de gennemførte aktiviteter. Der arbejdes på yderligere samarbejde om aktiviteter med Gråsten friskole. De unge har svært ved at møde op. Beretningen blev godkendt.
Læs resten

Generalforsamling i Adsbøl med politiet

Mandag d. 12. marts kl. 19.30 i Klubhuset Kobberholmvej 15

Kl. 19.30 før generalforsamlingen fortæller politibetjent Palle Hvingelby

om, hvordan man forebygger indbrud. Bl.a. kommer han ind på nabohjælp.

Borgerforeningen giver kaffen.

Efter Palle Hvingelbys foredrag generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være formanden

Mona Johannsen i hænde

senest d. 27.02. 2012.

Kom gerne med ideer til aktiviteter!

Mød op og vær med til at præge udviklingen.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent fastsættelse
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
 • På valg til bestyrelsen:

  Nis Iversen, genopstiller

  Britta Kubiak, genopstiller

  Hanne Næsborg-Andersen, genopstiller ikke

 • På valg som suppleanter:

  Claus Rasmussen ,genopstiller

  Anne Hohwü, genopstiller

 • På valg som revisorer:

  Peter Christensen, genopstiller.

  Dorthe Sørensen, genopstiller.

  7. Evt.

Smagen af Sønderjylland-Schleswig. En grænseoverskridende madkultur

Onsdag den 7. marts 2012 afholder foreningen Kulturlandsbyen6300 på Gråsten Landbrugsskole et aftenarrangement med Inge Adriansen, museumsinspektør ved Sønderborg slot , som snart har en ny bog færdig: En bog om mad fra Sønderjylland og Schleswig. Bogen udkommer til efteråret.

Aftenen starter klokken 18.30 med en buffet bestående af udvalgte retter fra bogen. Det vil bl. a. være et solæg til at starte med, derefter vinsuppe med skinke, Sauerbraten, surrib og skrædderduels. Afslutningsvis vil der være en dessert og til kaffen småkager. Alt dette for kun 150 kroner, en pris, som inkluderer det efterfølgende foredrag.

Vil man nøjes med at høre Inge Adriansen fortælle om bogen og retterne, så sker det fra klokken 19.30, og da vil prisen være beskedne 50 kroner (man skal nok få kaffe også).

Efter foredraget vil der blive mulighed for en debat om maden og retterne – hvoraf nogle på det tidspunkt jo er grundigt afprøvet af deltagerne.

Tilmelding til maden senest (der skal købes ind osv.) den 29. februar på email kaj@kajnissen.dk, eller på telefon 74 67 80 80, alternativt til Lise Paulsen på tlf. 74 65 21 31. Det anbefales, at man foretager sin tilmelding så hurtigt som muligt.

Arrangementet sker i samarbejde med Folkeuniversitetet Sønderborg og Gråsten Landbrugsskole. Adsbøl Borgerforening er medstifter af Kulturlandsbyen6300. Læs mere på www.kulturlandsbyen6300.dk


Vinsmagning i Adsbøl

Fredag d. 27. januar kl. 18 indbyder Adsbøl Borgerforening til vinsmagning i Klubhuset, Kobberholmvej 15.

Vi skal smage vine fra Chile og Frankrig, og der serveres pølse/ostebord. Christen Hell fra Vester Sottrup fortæller om vinene, så vi ved, hvad det er, vi smager.

Arrangementet er lavet i samarbejde med Superbrugsen, Gråsten, og det er muligt i forbindelse med arrangementet at bestille vine derfra.

Prisen for såvel vinsmagning som mad er 125 kr. pr. person.

Det er nødvendigt med tilmelding og betaling til enten Malene, tlf. 40 78 18 41 eller Mona tlf. 74 65 22 84.

vinsmagning

Juleskattejagt i Adsbøl d.26.11

Vil du være med til at finde skatte i Adsbøl og prøve noget helt nyt før jul? Så afholder Adsbøl Borgerforening juleskattejagt som optakt til julehygge i klubhuset.

Skattejagten starter kl. 14 ved klubhuset og går rundt i Adsbøl. Alle aldre kan deltage og er velkomne, flere generationer kan gå sammen og finde posterne.

Bagefter samles vi i klubhuset og får varme æbleskiver og gløgg, mens vi synger julesange. Måske, hvem ved, kommer julemanden også forbi?

Den samlede pris for alt dette er 40 kr pr voksen og 20 kr pr barn. Man melder sig hos Malene Johannsen på tlf. 40 78 18 41 og det skal være senest d.21.11., så det hele kan planlægges ordentligt.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i denne lidt anderledes optakt til julen.

Fiskbæks rødder i Kulturlandsbyen6300

Kulturlandsbyen6300 Arrangement om Fiskbæks rødder 26.10.2011

Nogle af deltagerne. Foto Karin Baum

Allerede før kl 19 kunne man se, at det var et populært initiativ. Folk strømmede til, og i alt mødte 62 personer op, enten folk, der før havde boet i Fiskbæk, som stadig boede der eller som var flyttet dertil fornylig.

Der var meget forventning i luften, men også lidt afventen – hvad var det her mon for noget?

Arkivet viste billeder af husene i området og Peder Damgaard fortalte om områdets historie, som jo har rødder langt tilbage i tid, men starter formelt i vor tid med udstykningen af husmandsbrug fra herregården Fiskbæk i 1920´erne og oprettelsen af Landbrugsskolen.

Bagefter var ordet frit. Kaj Nissen havde påtaget sig opgaven som ordstyrer, og heldigvis skulle der ikke meget til at få historierne frem. De kom strømmende.

Der blev fortalt om hvordan ét af husene havde røde sten i stedet for de gule sten, alle andre er bygget af. Det kostede lige 1500 kr mere.

Der var en sognefoged, men det var i praksis hans kone, der var sognefoged, hun lavede alt arbejdet.

Området havde et fælles frysehus med bestyrelse. En gang årligt skulle man stille med store spande med varmt vand og så blev huset optøet, så man kunne starte forfra. Læs resten

Fællesspisning i Adsbøl d. 4.11.

Adsbøl Borgerforening inviterer til fællesspisning fredag d.4.11. kl. 18 i klubhuset.

Der serveres suppe og millionbøf, så vi kan holde varmen.

Pris 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn.

Tilmelding nødvendig senest d. 2.11. til Britta, tlf. 74 65 20 55 eller Ellen tlf. 74 65 22 04.

Hobbyklub for kreative voksne i Adsbøl

Sidste sæson startede klubben op, og nu fortsætter man det hyggelige samvær. Klubben er ikke en lukket kreds, alle, der gerne vil prøve at være kreative, kan deltage. Nye er MEGET velkomne. Man skal selv tage materialer med.

Første mødedag er mandag d.24. oktober kl. 19 i Klubhuset. Her aftales de næste mødedatoer.

Har du lyst til at være med, så kontakt Cathrine Kold Pedersen    tlf. 28497286.

Adsbøls årlige ringridning/sommerfest afholdes 9. og 10.september

Afholdes i år ved klubhuset, Kobberholmvej 15. Festpladsen er ødelagt af regn, og det er ikke muligt at gennemføre en ringridning med heste.

Den anden weekend i september er traditionelt tidspunktet for Adsbøls årlige ringridning og sommerfest. Bestyrelsen for Adsbøl Borgerforening har da også i år arrangeret en dejlig fest, der strækker sig over to dage.

Fredag aften d. 9.september starter med havetraktorringridning med masser af pølser og drikkevarer til salg. Det plejer at være rigtig hyggeligt.

Lørdag d.10. September går det så for alvor løs.

Der holdes cykelringridning for børn under 15 år kl. 12, hvor børnene opfordres til at komme med en festligt pyntet cykel og deltage. Der er selvfølgelig præmie til vinderen og is til alle deltagerne. Derudover bliver der skattejagt rundt i byen, med poster og opgaver. En voksen følger med rundt, da trafikken på hovedvejen er for voldsom til, at børnene skal gå alene. Det koster 35 kr at deltage og Malene Johannsen skal have besked senest på torsdag. Hun har tlf. 74 65 41 14.

Man kan opstille boder på pladsen, det skal også meldes til Mona.

Kl. 14.30 kommer Sønderborg bryderklub på besøg og laver opvisning. De har sumobryderdragter med, som publikum kan prøve at bryde i.

Hele dagen kan man købe øl, vand, pølser mm.

Om aftenen fra kl 19 er der fællesspisning med dans, en lækker menu med tag-selv-bord, leveret udefra. Man skal tilmelde sig (også hos Mona). Under spisningen og bagefter spiller orkestret Popcorn, som er kendte for at sørge for fest og party.

Nu håber bestyrelsen bare på godt vejr og fint fremmøde og byder alle velkommen til nogle festlige dage i Adsbøl.