Dagsorden til Generalforsamlingen 2014 i Adsbøl Borgerforening

PDF

Indkaldelse til generalforsamling
i Adsbøl Borgerforening
Mandag d. 10. marts kl. 19.00 i Klubhuset.


Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Indkomne forslag

5. Kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
.        a. På valg til bestyrelsen
.                Britta Kubiak
.                Nis Iversen
.        b. På valg som suppleanter
.                Claus Rasmussen (ønsker ikke genvalg)
.        c. På valg til revisorer / revisorsuppleant
.                Peter Christensen
.                Dorthe Sørensen
.                Christian Witte

7. Evt.

Efter generalforsamlingen er borgerforening vært ved et let traktement.
Vel mødt – Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *