Kategoriarkiv: Adsbøl Borgerforening

Generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 og foredrag om grænselandet

Generalforsamlingen i Kulturlandsbyen6300 er udskudt indtil videre på grund af risikoen for smitte og i forbindelse med regeringens udmeldinger onsdag aften. Der er altså ingen generalforsamling mandag d. 16. 3. kl 19 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.

————————————————————————————————————————–

Foredrag og generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 – 16. marts 2020

A.  Fortælling om verdens mest spændende grænseland. 

Arrangementet foregår ??-dag den 99. ?? kl. 19.00 på Naturskolen ved Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15.

Claus Jørn Jensen, konsulent for Grænseforeningen indleder aftenen med at fortælle om ”Verdens mest spændende grænseland”, set i 100-årigt perspektiv. Foredraget spænder lige fra de slesvigske krige over genforeningen og frem til i dag. Hvor langt vi er nået og hvorfor er det vigtigt, at vi har en grænseforening – også 100 år efter genforeningen.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

    Claus Jørn Jensen, konsulent for Grænseforeningen

Claus Jørn Jensen er født og opvokset i Gråsten, og bor nu i Dybbøl, hvorfra han kører ud til såvel Sydslesvig som hele Danmark, hvor han bl. a. besøger foreninger, skoler, institutioner mm. for at udbrede kendskabet til grænselandet og iværksætte aktiviteter i forbindelse med grænselandet og det danske mindretal i Sydslesvig.

Alle er velkomne

B.  Generalforsamling i Kulturlandsbyen6300

Generalforsamlingen efterfølgende afvikles i henhold til foreningens vedtægter.

Britta Kubiak og Elin Lunding er på valg til bestyrelsen. De modtager genvalg. Suppleant Bodil Gregersen er også på valg, og er villig til at fortsætte. Vagn Anders har af personlige årsager valgt at holde en pause i bestyrelsen, hvorfor vi søger en afløser for ham.

Adgang er gratis for medlemmer (inkl. kaffe og kage), for ikke-medlemmer koster det 50 kr.

Vigtigt: Generalforsamling i Adsbøl Borgerforening flyttet til den 9. marts


Generalforsamlingen i Adsbøl Borgerforening bliver flyttet til mandag den 9. marts kl. 19.00

Vejprojekt:
Der bliver imidlertid allerede kl. 17.00 møde, idet Jens-Kristian Mikkelsen og Aase Nyegaard fra Sønderborg kommune vil komme og fortælle om vejprojektet.

Således ser aftenens program ud på denne måde:

kl. 17.00 …. Der fortælles om vejprojektet
…. herefter er Adsbøl Borgerforening vært ved et stykke brød inden generalforsamlingen
kl. 19.00 …. Generalforsamling efter de gældende vedtægter

Arbejdsdag og “Ren dag” i Adsbøl søndag 31. marts 2019

Gaderne rengøres for affald og der udføres arbejdsopgaver ved klubhuset.

Vi starter dagen 9:30 med morgenbrød og kaffe
Klokken 10:00 starter den egentlige affaldindsamling (se linket nedenfor)

Som vi plejer er nogle ude i byen og fjerne affald, samt nogle bliver omkring klubhuset og laver diverse arbejde.

https://www.affaldsindsamlingen.dk/find-indsamling/2661-affaldindsamling/

Adsbøl Borgerforenings generalforsamling 2019

Adsbøl Borgerforening indkalder til generalforsamling
Torsdag d. 14. marts
kl. 19.00 i klubhuset

 

Dagsorden til generalforsamling:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Information fra Kulturlandsbyen6300
• Information omkring trafiksikkerhed i Adsbøl
• Information omkring multibane
• Information omkring privat udlejning af klubhuset
• Regnskabet
• Kontingent
• Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
• På valg til bestyrelsen
• Pia Feldstedt
• Mona Johannsen
• John Gregersen
På valg som suppleanter
• Susanne Petersen
På valg til revisorer / revisorsuppleant
• Claus Rasmussen
• Hans Christian Andersen
• Evt.
Vel mødt – Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening

Fællesspisning i Adsbøl klubhus

Husk, der arrangeres fællesspisning i Adsbøl klubhus fredag den 26. oktober 2018.
Der er sidste tilmelding tirsdag 23. oktober. Hvis man vælger at benytte sig af standardtilbuddet, millionbøf, så tilbydes denne ret til 35 kroner. Øl og vand kan købes på stedet.
Der er tilmelding til Mona Johannsen, tlf. 51 93 01 63

Sankt Hans 2018 aflyst i Adsbøl

På grund af den lange tørkeperiode i foråret, har man i Adsbøl Borgerforening besluttet at aflyse dette års Skt. Hansfest. Selv om der ikke er noget afbrændingsforbud i Sønderborg kommune, er man bekymrede over nærheden til rørskoven på ringriderpladsen, og også alternative muligheder for fejringen er blevet forkastet.

Som kompensation for den bortfaldne Skt. Hans kan der evt. blive tale om et arrangement ved en senere lejlighed. Hold øje med hjemmesiden eller Facebook.