Kategoriarkiv: Nyhed

Generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 og foredrag om grænselandet

Generalforsamlingen i Kulturlandsbyen6300 er udskudt indtil videre på grund af risikoen for smitte og i forbindelse med regeringens udmeldinger onsdag aften. Der er altså ingen generalforsamling mandag d. 16. 3. kl 19 i Naturskolen på Gråsten Landbrugsskole.

————————————————————————————————————————–

Foredrag og generalforsamling i Kulturlandsbyen6300 – 16. marts 2020

A.  Fortælling om verdens mest spændende grænseland. 

Arrangementet foregår ??-dag den 99. ?? kl. 19.00 på Naturskolen ved Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15.

Claus Jørn Jensen, konsulent for Grænseforeningen indleder aftenen med at fortælle om ”Verdens mest spændende grænseland”, set i 100-årigt perspektiv. Foredraget spænder lige fra de slesvigske krige over genforeningen og frem til i dag. Hvor langt vi er nået og hvorfor er det vigtigt, at vi har en grænseforening – også 100 år efter genforeningen.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

    Claus Jørn Jensen, konsulent for Grænseforeningen

Claus Jørn Jensen er født og opvokset i Gråsten, og bor nu i Dybbøl, hvorfra han kører ud til såvel Sydslesvig som hele Danmark, hvor han bl. a. besøger foreninger, skoler, institutioner mm. for at udbrede kendskabet til grænselandet og iværksætte aktiviteter i forbindelse med grænselandet og det danske mindretal i Sydslesvig.

Alle er velkomne

B.  Generalforsamling i Kulturlandsbyen6300

Generalforsamlingen efterfølgende afvikles i henhold til foreningens vedtægter.

Britta Kubiak og Elin Lunding er på valg til bestyrelsen. De modtager genvalg. Suppleant Bodil Gregersen er også på valg, og er villig til at fortsætte. Vagn Anders har af personlige årsager valgt at holde en pause i bestyrelsen, hvorfor vi søger en afløser for ham.

Adgang er gratis for medlemmer (inkl. kaffe og kage), for ikke-medlemmer koster det 50 kr.

Appel til hundelufterne i Adsbøl

HUSK HUNDEPOSEN!

Æblegård Friskole bruger i hele sommerhalvåret den kommunale boldbane i Adsbøl til både idræt og andre skole- og SFO-aktiviteter – og jeg går ud fra, at byens børn også bruger boldbanen i fritiden. Derfor synes jeg at det er virkelig kedeligt, at der på fast basis kan findes ikke én, men adskillige hundeefterladenskaber på banen. Det er ulækkert – både for børnene og for skolen og de hjem, de skal ind i efterfølgende.
Nu synes jeg slet ikke, at man bør lufte sin hund på en offentlig boldbane, men gør man det, er det mindste man kan forlange vel at man rydder op efter sig. Husk derfor hundeposen næste gang, du lufter din hund på eller ved boldbanen.

Med venlig hilsen
Else Mølgaard
skoleleder ved Æblegård Friskole

Nyt fra menighedsrådet – aktiviteter i Adsbøl

Onsdag den 28. august kl. 17 Kirkevandring på Adsbøl kirkegårde, kom og se hvad der sker på kirkegårdene, vi starter på den nye kirkegård.

Efter rundturen er der kl. 18 aftensang i Adsbøl kirke

Søndag den 1. september kl. 14 er der  frilufts gudstjeneste på engen ved Kirkebakken, med vores sognepræst Hanne  B. Christensen

Efter gudstjenesten er der kaffe.
HUSK STOLE